Chùm thơ 1-2-3 Tiêu Dương: Nào ai đã từng xót thương phận mình

Lênh đênh cuộc sống tha hương// Miếng cơm manh áo tự lực lo toan/ Hình bóng quê hương trong lòng trĩu nặng// Ở nơi quê xa nào ai hiểu thấu/ Nào ai có biết mình từng khóc than/ Nào ai đã từng xót thương phận mình.

Tác giả Tiêu Dương ở Bà Rịa Vũng Tàu

 

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Lênh đênh cuộc sống tha hương

 

Miếng cơm manh áo tự lực lo toan

Hình bóng quê hương trong lòng trĩu nặng

 

Ở nơi quê xa nào ai hiểu thấu

Nào ai có biết mình từng khóc than

Nào ai đã từng xót thương phận mình.

Xin đừng chìm đắm hư danh

 

Có ngày rồi cũng hết danh hết lợi

Thời gian đời người ai cũng như ai

 

Sinh ra tay trắng

Ra đi trắng tay

Lợi danh đời ta vô thường vô ngã.

 

Tình người tình thơ

 

Có người bước vạn, bước trăm,

Có người bước một, bước hai chập chững.

 

Người mới, người cũ đường thơ khác nhau

Chữ nghĩa vô cùng nhẹ nhàng chỉ bảo

Xin đừng hơn thua mỉa mai thui chột vẻ đẹp tâm hồn.

 

TIÊU DƯƠNG (VÕ THỊ MẾN)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *