Tạm hoãn tổ chức Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X

Theo dự kiến, Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X sẽ tổ chức từ ngày 17 đến 19.12.2021 tại Đà Nẵng. Nhưng do tình hình dịch bệnh ở một số địa phương vẫn diễn biến phức tạp, nên Hội Nhà văn Việt Nam quyết định lùi thời gian tổ chức Hội nghị…

Thông báo

Hà Nội, ngày 06.12.2021

 

Để triển khai tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển văn học giai đoạn 2020 – 2025, được sự cho phép của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà văn Việt Nam quyết định tổ chức Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X tại Đà Nẵng. Thời gian dự kiến ban đầu từ ngày 17 đến ngày 19.12.2021. Nhưng hiện nay do tình hình dịch bệnh ở một số địa phương vẫn diễn biến phức tạp, nên Hội Nhà văn Việt Nam quyết định lùi thời gian tổ chức Hội nghị đến thời điểm dịch bệnh đã được kiểm soát tốt.

Thời gian cụ thể tổ chức Hội nghị sẽ được Hội Nhà văn Việt Nam thông báo sau.

T/M BAN CHẤP HÀNH HỘI

Chủ tịch

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *