Thơ 1-2-3 Huỳnh Liễu Ngạn: Bỏ lại giấc mơ

bỏ lại giấc mơ// năm hai mươi bảy tuổi/ rừng dương chưa xanh lá// tôi đi về phía có ánh trăng/ trên tóc của một người/ bốn mươi năm sau tóc tôi rụng trắng cả bầu trời.

Nhà thơ Huỳnh Liễu Ngạn

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

mười hai năm trước

 

tôi bẻ một nhánh hoa cài ngoài khung cửa

em đi lâu không về

 

mười hai năm sau

vẫn không thấy em về

cành hoa vẫn đợi ngoài khung cửa.

 

bỏ lại giấc mơ

 

năm hai mươi bảy tuổi

rừng dương chưa xanh lá

 

tôi đi về phía có ánh trăng

trên tóc của một người

bốn mươi năm sau tóc tôi rụng trắng cả bầu trời.

Tranh của họa sĩ Thanh Mai

mai tôi về nhà xưa đứng đợi

 

ngõ trước vườn sau

vắng tiếng em cười

 

con chim sâu trong lùm cây nhảy nhót

xuống dấu tay xưa tìm ngọn lá trầu

tim màu mắt ấy nơi đâu.

 

ngày quen nhau

 

em cột tóc bằng giải lụa màu

hương hoa lài đầu ngõ

 

chừ anh qua xứ lạ

hương hoa lài

vẫn lảng vảng đâu đây.

 

HUỲNH LIỄU NGẠN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *