Thơ 1-2-3 Phan Thảo Hạnh: Đại dịch đi qua Sài Gòn đứng dậy

Nhà thơ Phan Thảo Hạnh

Đường sá đông vui người lui người tới/ Con trẻ đến trường và giảng dường đại học thay online// Ẩn mình vừa hết một năm/ Bình thường hoá trước mọi khó khăn/ Thành phố lại đông vui mùa du lịch tháng năm lịch sử

 

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Về thăm Dinh Độc Lập

Đi trong nắng tháng tư nắng vàng như đỏ lửa
Nắng chiếu lên khe cữa nơi chiến tích năm xưa

Thành phố vừa đứng dậy sau đại dịch dài ngày
Lại thêm một lần nữa
Nhớ đại thắng ba mươi tháng tư

Những ngày tháng tư lịch sử

Quân dân đứng dậy cướp cờ
Quân địch bất ngờ bỏ chạy

Xe tăng bọc thép tiến vào nơi ấy
Bông sen hồng vẫy đợi các anh
Dinh Độc Lập bây giờ in dấu tích chiến tranh

Đại dịch đi qua Sài Gòn đứng dậy

Đường sá đông vui người lui người tới
Con trẻ đến trường và giảng dường đại học thay online

Ẩn mình vừa hết một năm
Bình thường hoá trước mọi khó khăn
Thành phố lại đông vui mùa du lịch tháng năm lịch sử

Chỉ còn bóng người trong tháng tư lịch sử

Tháng tư này bốn mươi bảy năm về trước
Sài gòn náo động quân đi như nước vỡ bờ

Mệnh lệnh thần tốc – thần tốc hơn nữa …
Vị tướng hai lần đánh quân xâm lược Pháp Mỹ bổ nhào
Chiến công vang dội sổ sách nào ghi hết dấu chân ông

PHAN THẢO HẠNH
(Vinh –  Nghệ An)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *