Thơ 1-2-3 Vũ Tuyết Nhung viết cho thiếu nhi: Mất tự do thì chẳng thứ gì còn ý nghĩa

Bò, Vẹt, Chó gặp nhau than đời mình tệ nhất// Bò bảo phải vác nặng mà không được ở nhà như chó/ Chó kể đêm thức trông nhà. Chỉ vẹt vô tư ăn ngủ// Vẹt bảo đổi cho bò trong lồng nhàn hạ/ Đổi cho chó đêm ngủ ngon/ Mất tự do thì chẳng thứ gì còn ý nghĩa

Nhà thơ Vũ Tuyết Nhung

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Bò, Vẹt, Chó gặp nhau than đời mình tệ nhất

 

Bò bảo phải vác nặng mà không được ở nhà như chó

Chó kể đêm thức trông nhà. Chỉ vẹt vô tư ăn ngủ

 

Vẹt bảo đổi cho bò trong lồng nhàn hạ

Đổi cho chó đêm ngủ  ngon

Mất tự do thì chẳng thứ gì còn ý nghĩa

 

Con sư tử già và con kiến bị thương

 

Sư tử tuyệt vọng nhìn bầy đàn bỏ đi

Thấy bầy kiến khiêng đồng bọn về liền hỏi:

 

“Cả đàn đông sao vất vả cứu một con kiến què?”

Kiến trả lời : “chúng tôi vì tình thương mà thành tổ

Còn các ông chỉ hợp tác khi có lợi cho mình”

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

Rùa con hỏi mẹ sao mình không là ếch

 

Lại gánh nhà trên vai như bị trời đày?

Bỗng kền kền lao xuống. Ếch chết

 

Rùa rụt đầu vào mai và thoát

Rùa mẹ trả lời: đừng nên nhìn ưu điểm người khác

Mà quên đi thế mạnh của mình

 

Cò cáo gặp nhau.

 

Cò hỏi chuyện ngày xưa bây giờ vẫn thế

Tôi mời anh đến nhà và anh lại mời tôi

 

Rồi cả hai cùng đói?

Cáo bảo tôi sẽ lấy  thức ăn vào bình sâu mời bạn

Sai lầm của tổ tiên không nên tiếp nối đến bây  giờ

 

Nhái ngậm mồm vào cành cây nhờ sếu chở đi du lịch

 

Khi lên cao gặp con quạ bay cùng chiều

Quạ hỏi sếu bắt gà tặng quạ?

 

Gà con quát: đồ ngu! Rồi rơi xuống và chết

Có những điều không cần phải thanh minh

Tức giận là thuốc độc hại mình!

 

VŨ TUYẾT NHUNG

(HÀ TRUNG- THANH HOÁ)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *