Trần Hữu Dũng & Bốn điều răn – thơ song ngữ Việt Anh

VHSG- 1. Cấm cửa bọn người thú. Ngồi một mình suy tưởng lòng nhân ái, từ tốn thôi như nhai một ổ bánh mì thịt điểm tâm buổi sáng./ 2. Tìm nơi thanh tịnh, gột rửa tâm hồn. Nhớ tịnh khẩu và ngủ ngon giấc trưa và tối.

Ảo giác

 

Chiều xuống

Rựng lên ánh vàng lâu đài rực rỡ

Hàng cây bên đường hoá thân vào đêm

Vũ điệu cuồng si ảo ảnh cùng thành phố

Cái chết trắng đang được đánh số

Trao tặng cho kẻ bất hạnh

Các cô gái ăn sương gạ gẫm

Những vì sao trên trời đi lạc

Chỉ em với mái tóc mun huyền hoặc

Cuốn chặt đời anh lôi vào cõi khác

 

Hallucination

 

The evening is descending

Glowed with the golden glory of castles and towers

The tree lines on the street are metamorphosed into the night

The crazy dance of passion is of the same hallucination with the city

The white deads are being numbered

As a gift to the unfortunate

The prostitutes are appealing to customers

The stars are astray in the sky

Only you with your mythical ebony hair

are binding my life and pulling me to another region

 

Bốn điều răn cho chính mình

 

  1. Cấm cửa bọn người thú. Ngồi một mình suy tưởng lòng

nhân ái, từ tốn thôi như nhai một ổ bánh mì thịt điểm tâm buổi sáng.

 

  1. Tìm nơi thanh tịnh, gột rửa tâm hồn. Nhớ tịnh khẩu và ngủ

ngon giấc trưa và tối.

 

  1. Tránh xa tiếng ồn, việc gì gây stress. Bây giờ cô hồn sống

nhiều vô kể, dầu chưa đến rằm tháng 7, chớ dại dây vào mất mạng như chơi!

 

  1. Viết giữ khoảng lặng trắng giữa các từ. Đón nhận mùi

hương tinh khiết thoát ra từ nó và nghe gió ru bất cứ lúc nào.

 

Four commandments for oneself

 

1.Beastly humans are forbidden. Sitting in meditation on

kindheartedness, leisurely as munching and digesting the breakfast loaf of bread.

 

  1. Search for a place of quietude to purify the soul.

Remember to keep the vow of silence and take a good sleep each noon and each night.

 

  1. Keep a distance from the noise and everything stressful.

Nowadays hungry ghosts are innumerable, even beyond the

All Souls’Night of the Seventh Full Moon; beware of losing

your life in engagement with them.

 

  1. In writing, keep a silent white space between words.

Accept the pure perfume from it and listen to the music of the wind at every instant.

 

Chuyện lạ về Bùi Giáng

 

Bùi Giáng nghỉ mát

ở nhà thương điên Biên Hoà.

Hứng chí viết bừa vài bài thơ lên tường .

Một hôm tỉnh táo bèn trèo rào,

nhảy xe đò về Sài Gòn du hí.

Không ngờ trong chiếc bị cái bang đeo bên người

có con mèo quá giang theo.

Thỉnh thoảng ở Chợ Lớn

hay góc ngã tư đường Trương Minh Giảng

người ta thấy hai thầy trò

ngồi uống rượu đế.

Con mèo cạ cạ vào Bùi Giáng

như thể hai người bạn tâm đắc.

Chuyện này tôi nghe

chính một ông bác sĩ

ở nhà thương điên Biên Hoà kể lại,

bảo đảm có cầu chứng tại toà đàng hoàng.

 

A strange story about Poet Bùi Giáng

 

Bùi Giáng stayed at the resort

of Biên Hoà Mental Hospital.

In high spirits he wrote several poems on the wall.

One day of sanity he climbed over the fence,

and hitchhiked a bus to SàiGòn for entertainments.

He did not know that a cat

also sought a free lift in his beggar’s bag.

Sometimes in Chợ Lớn – the Great Market –

or at the crossroads of Trương Minh Giảng

the master and his disciple were seen

at sipping rice alcohol.

The cat rubbed itself against the poet

like two intimate friends.

This story I heard from a doctor

at the Biên Hoà Mental Hospital,

with a patent registered offi cially at the court.

Nhà thơ Trần Hữu Dũng

Đứng trước cây Bồ Đề ở

 

Bodhgaya

Ở Bồ Đề Đạo Tràng tôi học cách nhìn

Quay lộn ngược đầu

Hi vọng mình hiểu Đức Phật làm sao giác ngộ

Trong bảy ngày

 

Quá nhiều sư Tây Tạng, Thái Lan, Miến Điện…

Cầu nguyện ngay cây bồ đề

Phải chăng có một kiếp khác?

Bạn muốn hoá thân thành gì?

Làm con hồng hạc vô tư ở chùa Lâm Tì Ni

Hay làm thiên thần hài nhi nơi thôn dã bình yên

 

Rắc rối làm sao quá nhiều điều huyền diệu

Lẫn bất an, khủng bố, an lạc

Bố khỉ chọn thế đứng làm người

Giữa cơn bão lốc thời đại nầy

Còn khó hơn mọi thứ trên đời….

 

In front of the Bo Tree at

 

Bodhgaya

At Bodhgaya I learned the way of seeing

upside down

hoping to understand the Buddha’s Enlightenment

in seven days

 

Too many monks from Tibet, Thailand, Myanmar…

prayed right under the Bo tree

Is there another existence?

What is your wish of reincarnation?

To become an indifferent fl amingo at the temple of Lumbini

Or an infant angel in a quiet countryside

 

Too complicated with so many mysteries

together with insecurity, terrorism, welfare

To choose a position of being human is monkey business

Among the tornado of these times

The most diffi cult thing in life….

 

Lúc xem tranh Enzo Mayo

 

Sau khi xem tranh Enzo Mayo trưng bày ở Trung tâm R. Tagore

Hoạ sĩ mang hai dòng máu Ấn–Nam Phi

Tôi nghiệm ra điều này

Người ta có thể ngủ chung với mèo, quạ, métro, cả tranh sơn dầu…

Với vài li whisky pha mùi ảo tưởng ngất ngây

 

Không tin bạn cứ hỏi ông bạn nhà thơ Bangladesh

Từng bỏ nhỏ vào tai tôi : “Mình khoái tranh tay nầy mất thôi!”

Thú thật tôi chỉ khoái cô bạn nhà thơ Gravamayee ở bang Orissa

Làm vài động tác múa bụng hớ hênh

Còn đẹp, sinh động gấp ngàn lần mớ tranh kia.

 

While watching the paintings

 

of Enzo Mayo

After watching the paintings exposed at the Rabindranath

Tagore Center by Enzo Mayo, an Indian SouthAfrican artist

I comprehended this thing

That people could sleep with cats, crows, subways, even oil

paintings…

together with several shots of whisky mixed with

intoxicating illusions

 

In case of doubt, you may ask a friend poet

from Bangladesh

who whispered in my ear : “I may become a lover of this

guy’s paintings”

In fact, I only would prefer Gravamayee, a lady poet

from Orissa

with some acts of belly dance, unself-conscious,

she is a thousand times more beautiful and living than that

bunch of paintings.

TRẦN HỮU DŨNG

Translated by NGUYỄN TIẾN VĂN, LÝ LAN & JOE DUEMER, PHẠM VIÊM PHƯƠNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *