Bầu Tổng bí thư, Bộ Chính trị theo quy trình nào?

VHSG- Ở Hội nghị Trung ương, việc bầu Bộ Chính trị được làm trước, bầu Ban Bí thư làm sau, theo quy trình 7 bước. Đối với chức danh Tổng bí thư, quy trình bầu có 6 bước.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (giữa) cùng Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ (từ trái sang) – tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ngày 31.1 – Ảnh: TTXVN

Sáng 1.2, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII bế mạc. Đại hội sẽ nghe báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Sau khi Ban Chấp hành Trung ương ra mắt, Tổng bí thư thay mặt Ban Chấp hành Trung ương phát biểu ý kiến. Đại hội cũng sẽ nghe báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện và thông qua nghị quyết Đại hội.

Sau phiên bế mạc, cuộc họp báo diễn ra tại Trung tâm báo chí Đại hội XIII.

Như tin đã đưa, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bầu làm Tổng bí thư. Đây là nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp ông giữ cương vị này.

Cũng tại hội nghị lần thứ nhất sáng 31.1, Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bộ Chính trị có 3 trường hợp “đặc biệt”

Danh sách Ủy viên Bộ Chính trị được công bố theo thứ tự lần lượt 4 người là ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Phạm Minh Chính và ông Vương Đình Huệ (ngoài việc bầu Tổng bí thư, Ban Chấp hành Trung ương cũng là nơi làm nhân sự đối với 3 chức danh còn lại trong “tứ trụ” để giới thiệu Quốc hội bầu: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội). Từ vị trí thứ 5, danh sách xếp theo vần ABC.

Kết quả bầu cử tại Hội nghị Trung ương cho thấy tất cả nhân sự đều thuộc danh sách do Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị, không có trường hợp nào không được giới thiệu mà trúng cử (ở khóa XII có một người là ông Đinh La Thăng, được đề cử tại hội nghị và sau đó trúng cử Bộ Chính trị).

Ở “bảng” 18 ủy viên Bộ Chính trị, 2 người là trường hợp “đặc biệt” quá 65 tuổi tái cử Bộ Chính trị: Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 6 người tái cử gồm: ông Phạm Minh Chính, ông Vương Đình Huệ, ông Võ Văn Thưởng, bà Trương Thị Mai, ông Tô Lâm, ông Phạm Bình Minh. 7 người là các ủy viên Ban Bí thư khóa XII. 3 người lần đầu tham gia Bộ Chính trị gồm: ông Trần Tuấn Anh, ông Phan Văn Giang và ông Đinh Tiến Dũng. Trong đó, ông Phan Văn Giang (61 tuổi) là trường hợp “đặc biệt” thuộc diện ủy viên Trung ương khóa XII quá 60 tuổi tái cử.

Trong khi ở “bảng” Ban Bí thư, cả 5 người đều lần đầu tham gia.

Như vậy tổng cộng có 23 người, vừa khớp với định hướng cơ cấu Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII được khóa XII chuẩn bị là 23 chức danh.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, 23 chức danh đó bao gồm: “tứ trụ”, 3 thường trực (Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội), 7 người đứng đầu các cơ quan trung ương của Đảng (Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận, Ủy ban Kiểm tra, Nội chính, Kinh tế, Văn phòng Trung ương); 3 bộ trưởng (Quốc phòng, Công an, Ngoại giao), 2 bí thư thành ủy (Hà Nội, TP.HCM), chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giám đốc Học viện Chính trị quốc gia và 1 lãnh đạo ở khối tư pháp.

Tính kế thừa cao

Danh sách 23 nhân sự nêu trên thể hiện tính kế thừa cao khi có sự góp mặt của 15 thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và 8 người tham gia lần đầu với cơ cấu 3 độ tuổi: 50-60, trên 60 và trên 65. 10 người trong số đó đủ tuổi tái cử ít nhất một nhiệm kỳ nữa. Đặc biệt có 2 người thuộc thế hệ 7X (ông Võ Văn Thưởng, ông Lê Minh Hưng, cùng 51 tuổi).

Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII cũng được chú ý cơ cấu về giới và dân tộc, gồm có 2 nữ là bà Trương Thị Mai – trưởng Ban Dân vận và bà Bùi Thị Minh Hoài – phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông Đỗ Văn Chiến – bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ – trở thành người dân tộc Sán Dìu đầu tiên tham gia Ban Bí thư, đồng thời ông cũng là người dân tộc thiểu số duy nhất trong 23 ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Quy trình nào?

Ở Hội nghị Trung ương, việc bầu Bộ Chính trị được làm trước, bầu Ban Bí thư làm sau, theo quy trình 7 bước: Đoàn chủ tịch báo cáo về việc bầu cử; Hội nghị thảo luận và biểu quyết số lượng ủy viên; Họp tổ để ứng cử và đề cử; Tổng hợp danh sách ứng cử viên, đề xuất trường hợp được rút và không được rút, đề xuất giới thiệu ban kiểm phiếu để hội nghị biểu quyết bầu ban kiểm phiếu; Lấy phiếu xin ý kiến hội nghị đối với những người ứng cử, được đề cử tại hội nghị; Biểu quyết thông qua danh sách bầu cử; Bỏ phiếu bầu, kiểm phiếu và công bố kết quả.

Đối với chức danh Tổng bí thư, hội nghị không thảo luận và biểu quyết số lượng (vì chức danh Tổng bí thư chỉ có 1) mà tiến hành 6 bước tương tự như trên.

Danh sách Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII

Theo công bố, Bộ Chính trị khóa XIII gồm:

 1. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 2. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
 3. Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
 4. Ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội
 5. Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
 6. Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
 7. Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
 8. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh
 9. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an
 10. Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương
 11. Ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XII
 12. Ông Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
 13. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao
 14. Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 15. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
 16. Ông Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam
 17. Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
 18. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm:

Ông Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 người; ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Theo TTO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *