Chùm thơ Phan Thảo Hạnh: Cũng lên chốt như những ngày đánh giặc

Không tiếng súng mà tiếng thở bạn mình/ Không khói bom mà mùi khét mặt đường// Những blouse trắng, áo xanh áo vàng quên ngủ quên ăn/ Chốt không ngăn địch mà ngăn sự lây lan vì dịch/ Chuyển bó rau con gà mẹ ở nhà gửi qua chốt cho con

Tác giả Phan Thảo Hạnh

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

 

Chia sẻ yêu thương đã thành truyền thống

 

Dịch covid đang hoành hành

Hôm nay tỉnh chị mai thành phố anh

 

Áo trắng blouse chưa là bác sỹ

Trận tuyến nào cũng không sợ hiểm nguy

Xếp sách giảng đường ra phía trước cứ đi

 

Cũng lên chốt như những ngày đánh giặc

 

Không tiếng súng mà tiếng thở bạn mình

Không khói bom mà mùi khét mặt đường

 

Những blouse trắng, áo xanh áo vàng quên ngủ quên ăn

Chốt không ngăn địch mà ngăn sự lây lan vì dịch

Chuyển bó rau con gà mẹ ở nhà gửi qua chốt cho con

Tranh của họa sĩ Lê Sa Long

Vi rút Cô rô na đen ta và an pha

 

Quê hương khuyên đừng về,

Ai ở đâu ở đó

 

Khế ngọt đỏ cành trèo hái

Không đâu –  ngồi đó nhịn thèm

Vạn vật thế này không bao giờ nói trước

 

Thành phố đầu tàu kinh tế mở mang

 

Sài Gòn hôm nay ngoài đường thưa thớt

Nhận tin buồn covid gia tăng

 

Tiếng máy vẫn ầm vang dây chuyền vẫn chạy

Giữ mục tiêu kép thắng lợi an toàn

Làm sao Sài Gòn không cho nạn dịch lây lan?

 

PHAN THẢO HẠNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.