Đề xuất 4 tác phẩm xét thưởng, 14 tân hội viên

VHSG- Vừa qua các hội đồng chuyên môn của Hội Nhà văn TP.HCM đã họp bình xét sơ khảo, đề cử các tác phẩm vào chung khảo giải thưởng thường niên và các tác giả làm tân hội viên.

Có 4 tác phẩm gồm 2 tập văn xuôi (1 tiểu thuyết, 1 tập truyện ngắn) và 2 tập thơ được các hội đồng chuyên môn bình bầu, bỏ phiếu quá bán, đề cử vào chung khảo Giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM năm 2019. Trong đó, 1 tác phẩm được đề cử giải thưởng chính thức, 3 tác phẩm tặng thưởng.

Một hội đồng chung khảo gồm 9 thành viên cũng đã được thành lập, gồm các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình: Trần Văn Tuấn – Chủ tịch Hội, Phạm Sỹ Sáu – Phó Chủ tịch thường trực, Phan Hoàng – Phó Chủ tịch, Bích Ngân – Ủy viên Ban Thường vụ, Trầm Hương – Trưởng ban Sáng tác, Trần Nhã Thuỵ – Trưởng ban Nhà văn trẻ, Triệu Từ Truyền – Chủ tịch Hội đồng Thơ, Hoàng Đình Quang – Chủ tịch Hội đồng Văn xuôi, Tô Hoàng – Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình và Dịch thuật.

Ngoài ra, có 14 tác giả được đề cử lên Ban Chấp hành Hội xét kết nạp hội viên mới, trong đó văn xuôi có 3 người, thơ 11 người.

VHSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *