Phạm Trung Tín nhận diện bạn thù

VHSG- Khẳng định chủ quyền quốc gia các vùng đất, biển, trời/ Tri ân những anh hùng đã quên mình giữ đảo/ Chí bất khuất chống kẻ thù tàn bạo/ Thân xác các anh dật dờ trong sóng nước trùng dương

Nhà thơ Phạm Trung Tín

HẢI CHIẾN HOÀNG SA

 

Biển đảo yêu thương

Máu xương Tổ quốc

Những người ngã xuống vì đất nước

Nhân dân không thể lãng quên

 

Bốn mươi năm tàu HQ 10 vẫn còn chìm

19-1-1974 nhát dao cắt đau lịch sử

Bảy tư binh sỹ hy sinh chống bầy quỷ dữ

Máu đã đổ – nước biển loang sắc đỏ

Ôi Hoàng Sa!

Lãnh thổ ông cha đã gìn giữ bao đời…

 

Khẳng định chủ quyền quốc gia các vùng đất, biển, trời

Tri ân những anh hùng đã quên mình giữ đảo

Chí bất khuất chống kẻ thù tàn bạo

Thân xác các anh dật dờ trong sóng nước trùng dương

 

Người Việt yêu hòa bình nhưng thề chết cho Tổ quốc trường sinh

Ông cha ta phá Tống, Bình Nguyên, đánh Minh, Thanh giữ nước

Lý Thường Kiệt công phá Ung Châu

Quang Trung đánh tan hai mươi chín vạn Mãn Thanh xâm lược

Muốn bờ cõi bình yên phải nhận diện bạn thù

 

Hoàng Sa bốn mươi năm

Còn vọng tiếng súng trận hải chiến bi hùng chống cướp

Lễ thắp nến tri ân dù muộn

Triệu nén tâm nhang tưởng niệm các anh hùng.

TPHCM, 19.1.2014

HỒ CHÍ MINH

 

Tổ chức Văn hóa giáo dục Liên Hợp Quốc

Xét tặng danh hiệu cao quý vinh danh các vĩ nhân

Suy tôn thành quả đấu tranh giành độc lập

Tưởng thưởng những con người lỗi lạc tài ba

 

Hồ Chí Minh

Sự nghiệp chính trị phi thường

Sự nghiệp văn hóa cao cả

Được phong tặng danh hiệu kép

“Anh hùng giải phóng dân tộc”, “nhà văn hóa kiệt xuất”

Trong tâm hồn người

Tinh hoa văn hóa dân tộc quyện văn hóa nhân loại

Con người mảnh khảnh

Đôi mắt sáng lạ kì

Mang sức mạnh nước Việt bốn ngàn năm văn hiến

Làm thay đổi vận mệnh, giành chủ quyền độc lập tự do

Khơi dậy làn sóng giải phóng thuộc địa toàn thế giới

 

Hai mốt tuổi tìm đường cứu nước

Làm bếp trên tàu, người đến trời Tây

Thủ đô Paris huy hoàng tráng lệ

Giúp người nhìn rõ bản chất dối trá thực dân

Tiếp cận ánh sáng “luận cương cách mạng”

Tháu hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin

Người tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp

 

Thăm “Nữ thần tự do” tại New York- Hoa Kỳ

Người ghi “ có nhiều ăn mày nơi chân tượng”

Đến hội nghị các nước Đế Quốc hàng đầu

Người “tố cáo tội ác Thực dân”

Ai đó bảo rằng: người có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa

Người khẳng định: “dân sinh độc lập, dân quyền tự do”

Chỉ tiếc một điều

Khi người đến Liên Xô thì Lê Nin đã mất

Nếu gặp được lãnh tụ sớm hơn

Có thể đường cứu nước của dân Nam bớt quanh co khúc khuỷu

 

Ba chín tuổi bị thực dân kết án tử hình

Không nao núng, người về Thái Lan, Trung Hoa hoạt động

Thay mặt quốc tế III thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Luyện rèn phong trào tranh đấu

Đào tạo các nhà lãnh đạo trung kiên

Dựa vào ý chí dân tộc. tin tưởng sức mạnh dân nhân

Giương cao cờ đánh Tây đuổi Nhật

Khởi nghĩa giành chính quyền

Lập Nhà nước công nông, đọc tuyên ngôn độc lập

Người bị xem là kẻ thù thành thượng khách của nước pháp xâm lăng

 

Cảm phục người,

Luật sư Loseby hết lòng bào chữa

Tin tưởng người,

Kha Vạn Cân, Phạm Ngọc Thạch, Trần Đại Nghĩa về Việt Bắc kháng Tây

Giành chính quyền xong,

Mời Bảo Đại, Ngô Đình Diệm làm cố vấn

Ủy thác cụ Huỳnh

“Dĩ bất biến ứng vạn biến” đặng trị Quốc an dân

Giải thế sợi tóc kéo ngàn cân

Tống xuất hai mươi vạn quân binh Tàu Tưởng

Tạm giải thế Đảng Cộng Sản Việt Nam,

Lập Việt Minh, cùng Việt Cách, Việt Quốc hòa đàm

 

Trao “Thượng phương bảo kiếm”

Giao tướng Giáp giải phóng Điện Biên,

Quyết định anh minh

Làm vang dội năm châu, bốn biển

 

Người khóc xin lỗi Quốc dân đồng bào

Những sai lầm trong cải cách ruộng đất

Người dạy cán bộ đảng viên

Liêm chính kiệm cần, đừng làm giặc nội xâm…

 

Kỷ niệm một trăm ba mươi năm

Người chào đời khi nước mất nhà tan

Dành trọn cuộc đời để cứu dân cứu nước

“Non sông nước Việt sinh người

Và chính người làm rạng sáng dân tộc Việt Nam”

 

Xin đừng lạm bàn, tuổi thanh xuân ai cũng có người yêu

Lúc bôn ba đấu tranh Bác đâu nghĩ rằng mình phải làm lãnh tụ

Mà nên đặt vấn đề ta có thật hiểu và thực thi những hoài bão của người

Bản di chúc (có thể người khóc lần thứ hai) đã 50 năm dành cho hậu thế

 

Chúng ta đang học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác

(Nhưng  phải chăng chúng ta vẫn chưa gột rửa hết những suy nghĩ giáo điều)

Khi cho rằng những lời dạy năm xưa mãi là cẩm nang bất biến

Xin đừng phụ lòng tin của Bác, ta chọn lọc kế thừa làm mới với tư duy phát triển

Giữ  vững độc lập chủ quyền, đưa đất nước đi lên

Tin rằng người thanh thản nơi thế giới thần tiên.

19.5.2020

PHẠM TRUNG TÍN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *