Thơ 1-2-3 Huỳnh Khang: Thiên nhiên sinh động hơn khi vắng con người

Sau cách li sự sống vươn mình// Cây xanh hơn trong nắng thu/ Bầu trời rộng mở hơn phía ánh sáng// Vài con chim vào vườn nhà ai hót/ Cá tung tăng bơi mép sông/ Thiên nhiên sinh động hơn khi vắng con người.

Nhà thơ trẻ Huỳnh Khang

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Quê hương bừng niềm vui

 

Ba tháng hơn cách li, li cách

Tù túng khác chi bị giam cầm

 

Hàng rào cách li dỡ bỏ

Thu bừng lên xao động

Ngỡ xuân về.

 

Không bệnh gì cũng phải cữ

 

Covid rất công bằng

Covid rất bình đẳng

 

Có thể gây hại bất kỳ ai: giàu cũng như nghèo

Có điều covid không bác ái

Nhân loại ngả nghiêng cần lắm tình thương.

Tranh của họa sĩ Lê Sa Long

Làm việc nhân nghĩa tốt hơn ngàn lời nói

 

Hãy nhìn nhà xe Phương Trang

Nhìn anh Đoàn Ngọc Hải…

 

Những người lăn mình trong mưa bão, dịch bệnh…

Nói nhiều có ích gì?

Chửi nhiều có ích gì?

 

Sau cách li sự sống vươn mình

 

Cây xanh hơn trong nắng thu

Bầu trời rộng mở hơn phía ánh sáng

 

Vài con chim vào vườn nhà ai hót

Cá tung tăng bơi mép sông

Thiên nhiên sinh động hơn khi vắng con người.

 

HUỲNH KHANG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *