Chùm thơ 1-2-3 Khánh Hạ: Giữa đôi ta tơ xuyến buộc trắng ngần

Đâu phải tình yêu mình cũ nát// Em bội lời anh sống phải chơ vơ/ Bởi hương nồng chưa quyện màu cau thắm// Chỉ bắt đầu anh chấp chới trần duyên/ Đâu phải đời bạc trắng màu vôi lạt/ Giữa đôi ta tơ xuyến buộc trắng ngần.

Tác giả Khánh Hạ

 

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Đâu phải tình yêu mình cũ nát

 

Em bội lời anh sống phải chơ vơ

Bởi hương nồng chưa quyện màu cau thắm

 

Chỉ bắt đầu anh chấp chới trần duyên

Đâu phải đời bạc trắng màu vôi lạt

Giữa đôi ta tơ xuyến buộc trắng ngần.

Từ khi lá trở mình bên song cửa

 

Tôi nhặt lòng gom những sầu thưa

Và, cơn đau thừa không tên tuổi

 

Vẫn thổi phồng vấn nợ trăm năm

Bằng ánh mắt và nỗi nhớ xa xăm

Kìa… nét xuân thiếu phụ.

 

Phải em giấc mộng trăng rằm

 

Nơi gốc đa anh chống chèo nỗi nhớ

Lạc mất rồi sợi phím tơ loan

 

Phải mùa tóc rối phiêu bồng bềnh hạt nắng

Bước chân về nghe mùi ấm tỉ tê

Kẻ đan cõi lòng cho đầy nỗi chờ mong.

 

KHÁNH HẠ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *