Chùm thơ 1-2-3 Nguyễn Siêu Việt: Sao ngày ấy bố không quất nữa, còn cho con nợ mấy roi

Ngày bé trốn học// Cái roi gọi mang “dạ” về ngay!/ May sẵn quyển sách lót mông hứng đỡ// Hôm nay ngày giỗ bố con mang “dạ” về/ Cái roi dắt trái nhà khóc/ Sao ngày ấy bố không quất nữa, còn cho con nợ mấy roi…

Tác giả Nguyễn Siêu Việt

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Nữ nhân phồn thực, nam nhân phồn sinh

 

Nơi tượng gỗ nhà mồ lại bắt đầu sự sống

Vút cao khát vọng Tây Nguyên

 

Tôi đi trong vườn Bảo tàng dân tôc hoc

Gió mang mang, nắng mang mang

Muốn gọi thành tên…

 

Ngày bé trốn học

 

Cái roi gọi mang “dạ” về ngay!

May sẵn quyển sách lót mông hứng đỡ

 

Hôm nay ngày giỗ bố con mang “dạ” về

Cái roi dắt trái nhà khóc

Sao ngày ấy bố không quất nữa, còn cho con nợ mấy roi…

Ngày trước cuốc lủi lắc chai

 

Nay rượu Tây, Tàu lắc đầu

Nhưng vẫn tiếc ba thứ của giời

 

Để biết mình còn đang sống

Biết lời cụ Tú khuyên

Hai chừa, một chớ!

 

Bàn bên đôi trai gái mát mẻ áo phông

 

Hai li nước quả một đĩa hạt dưa

Vỏ hạt rúc rích

 

Bàn đây một tôi một cà phê tìm câu thơ nhặt hạt

Mũ mãng cân đai phòng cơn bấc

Trên cao bông gạo thả tấm áo nàng Bân

 

NGUYỄN SIÊU VIỆT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *