Đoàn Thị Diễm Thuyên giận nắng tháng ba

VHSG- Nắng làm cây cỏ chết khô/ Tình mình mắc hạn nên hồ cạn yêu/ Nên gay gắt nắng cuối chiều/ Nên hanh hao cả những điều ấm êm/ Phải chi mưa sớm qua thềm/ Mưa về ru lại êm đềm lòng nhau

CHẾT DẦM CÁI NẮNG THÁNG BA

 

Chết bầm cái nắng tháng ba
Đồng khô, nước mặn, người ta khổ lòng

Con cá giận dỗi dòng sông
Dòng sông giận nắng sao không dịu dàng

Đem chi cái nắng bẽ bàng
Cây khô, cá chết, mùa màng bõ công

Lúa mà chẳng trổ đòng đòng
Thì em giận khổng giận không bậu mình

Nắng ơi xin nắng có tình…

 

CHUỒN CHUỒN TRỐN YÊU

 

Thôi rồi cái nắng tháng ba
Làm bông cỏ rụng, làm ta hao gầy

Nỗi nhớ như chuối chín cây
Ăn vào thấy ngọt, gió lay thì rầu

Nhớ một mình, ai biết đâu
Nắng còn giỡn bóng, hoa cau rụng buồn

Nắng hanh, nước cạn đầu nguồn
Tình khô gió hắt chuồn chuồn trốn yêu…

Nhà thơ trẻ Đoàn Thị Diễm Thuyên

GIẬN HOÀI CÁI NẮNG THÁNG BA

 

Có giận cái nắng tháng ba
Thì mình cũng đã thành ra thế này

Giận làm chi quả ớt cay
Chanh chua, thuốc đắng, vòm mây giang hồ

Nắng làm cây cỏ chết khô
Tình mình mắc hạn nên hồ cạn yêu

Nên gay gắt nắng cuối chiều
Nên hanh hao cả những điều ấm êm

Phải chi mưa sớm qua thềm
Mưa về ru lại êm đềm lòng nhau

Mưa cho trời đất xôn xao
Tháng ba tình bớt dãi dầu héo hon

Ví dầu nước chảy lon ton
Cho ta hứng lại vàng son một thời

ĐOÀN THỊ DIỄM THUYÊN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *