Tản văn của Lê Hà Ngân: Linh cảm

Nếu người nào cận tử nghiệp tốt thì linh hồn sẽ ngự ở cánh hoa sen xanh. Bởi ở cõi Phật có nhiều cấp, hoa sen xanh là cấp thấp nhất dành cho những người tâm sáng thiện lành trước khi chết. Cận nghiệp vẫn phải chủ nghiệp nhưng dẫu sao vẫn cũng không phải qua vòng luân hồi là may mắn lắm rồi. Còn hơn là những kẻ đến lúc chết vẫn không nhận ra mình là ai trong cõi tạm này.

Nhà văn Lê Hà Ngân

Linh hồn có siêu thoát không hay vướng bận những tục lụy của cõi tạm, cái xác phàm chẳng qua là cái thân tứ đại: Địa, Thủy , Hỏa, Phong. Khi chết, đất về với đất, lửa về với lửa, nước tan vào nước, gió hòa trong gió rồi tan biến vào hư vô. Thế mà người đời còn tìm trong cái xác phàm để bọn buôn thần bán thánh lợi dụng. Tôi lại nhớ tới ông anh nhà văn là đại pháp sư chuyên đào tạo ra bọn thầy tướng số phù thủy mà bọn tôi cứ gọi đùa ông là giám đốc học viện phù thủy. Có lần trong tiết tháng ba: cỏ nằm trên mộ đợi Thanh minh, bọn tôi có qua nhà ông. Thầy trò đang say sưa với những nét Hán tự viết trên bảng. Gã học trò lớn tuổi gần bằng tuổi thầy cung kính đứng lên: Thưa thầy mai là tiết Thanh Minh chúng con cần khấn vong linh ở phần mộ như thế nào ạ?

Đang từ tốn giảng cho học trò bỗng ông nổi cáu: Chúng bay cứ ra phần mộ mà khấn khi mà linh hồn người ta đang ở cõi thiêng ngự trên đài hoa sen xanh thì chúng bay lại khấn gọi hồn về để họ phải đối diện với cái xác phàm đang thối rữa ở cõi tạm hay sao? Vậy sẽ làm hỏng công quả tu luyện của linh hồn, làm cản trở họ bước tới đài sen là sao? Chỉ vì đồng tiền mà người phàm ác độc, cứ khấn khứa tên tuổi dị hiệu van nài linh hồn về để chứng giám nọ kia phù độ cho cả những dục vọng tầm thường hèn yếu của mình…

Sự linh cảm nó ở những tần số cao lắm, vượt khỏi thời gian, vượt khỏi không gian. Còn chúng ta đang chỉ theo thời gian của đồng hồ thôi. Bởi thế người ta cứ hay khấn một câu rất quen thuộc ai cũng cần khắc cốt ghi tâm: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Chữ linh cảm ở đây là thế, dẫu có hàng ngàn năm, tỉ năm đã qua chỉ cần tâm sáng lòng trong thì sự linh cảm luôn linh ứng ngay.

LÊ HÀ NGÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *