Thơ 1-2-3 Nguyễn Thị Lai: Gió hiền từ nheo mắt biếc đung đưa

Nồng nàn màu hạ nắng// Trời xanh trong kéo mây gầy phiêu lãng/ Gió hiền từ nheo mắt biếc đung đưa.// Ta rong ruổi chơi quên ngày hạ nắng/ Xuống biển, lên ngàn đón những say sưa/ Em thấy gì trong nồng nàn mùa hạ?

 

Nhà thơ Nguyễn Thị Lai giáo viê Trường THCS Lý Nhật Quang, Đô Lương, Nghệ An.

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Nồng nàn màu hạ nắng

 

Trời xanh trong kéo mây gầy phiêu lãng

Gió hiền từ nheo mắt biếc đung đưa.

 

Ta rong ruổi chơi quên ngày hạ nắng

Xuống biển, lên ngàn đón những say sưa

Em thấy gì trong nồng nàn mùa hạ?

 

Sắc màu tháng bảy

 

Sợi nắng vo tròn

Nhuộm vàng hoa điệp

 

Bằng lăng tím biếc

Phượng thắm sắc hồng

Trời trong biếc xanh.

Đi qua mùa hạ

 

Nắng hạ nung màu lửa

Trời cao xanh và xa

 

Mây đi tìm bạn gió

Mải chơi, mưa quên về

Cánh đồng đang đứng đợi.

 

Nắng hạ về cây cối thêm xanh

 

Cây kiêu hãnh vươn mình gọi nắng

Cánh đồng xanh sóng lúa dập dờn

 

Ngày nắng hạ cây reo vui cùng gió

Chắt ngọt lành từ độ hãy còn đông

Cho mùa hạ những mát xanh diệu vợi.

 

NGUYỄN THỊ LAI

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *