Thơ 1-2-3 Phan Hoàng bằng song ngữ Hàn – Anh ở Hàn Quốc

Trên tạp chí văn học newsnjeju.com của Hàn Quốc đã giới thiệu tiểu sử văn học và đăng chùm thơ 1-2-3 của nhà thơ Phan Hoàng. VHSG xin giới thiệu lại với bạn đọc, có thêm bản tiếng Việt.

Nhà thơ Phan Hoàng (판 호앙)

판 호앙(Phan Hoang)시인은 1967년 베트남 중남부 푸옌성(Phu Yen)에서 태어났다. 언론인이자 시인으로 호찌민 문인협회 전 부회장으로 활동했으며 2015년부터 2020년까지 베트남문인협회 시분과 위원장으로 활동하였다.

현재는 베트남문인협회 이사로 활동하고 있다. 15권의 서적을 발간하였는데 4권의 시집과 서사시집이 있다. 다수의 문학상과 언론인 상을 받았다.

 

조국의 바람과 물

– 판 호앙 (Phan Hoang)

 

1

 

어린 시절의 바람이 가득한 집은 얼마나 기적 같은지

 

바람은 태양과 빗속에서 어머니의 모든 발걸음을 감쌌지

아침저녁으로 아버지를 따라 들판을 돌던 바람

 

때때로 집은 공중에 떠 있는 구름과 같았어

바람은 홍수를 몰고 왔어, 건기가 지나면 꿈을 채우기 위해 폭풍을 불러왔지

시골의 바람이 상냥하고도 힘들게 우리를 인간으로 키워주었지

 

2

 

집에 가는 것보다 좋은 없었지

 

차가운 냇물에 이른 아침 햇빛이 비치고

동굴에서 좋은 포도주를 마시고 깊이 잠들었지

 

혼돈의 하늘에서 옳고 그름의 그물에서 탈출한 새들

호랑이는 숲에서 놀기 위해 잡히지 않았고

떠다니는 영혼은 자연의 날개 꿈을 펄럭였지

 

3

 

기쁨과 슬픔, 청춘의 시냇물

 

건기에는 아이들이 개울에서 놀고 목욕했지

우기에는 범람한 하천에서 물고기와 새우로 가득 찬 그물

 

이곳에서 그들은 이른 시간에 시장을 열고 정오에 해산했지

저기 언덕 저편에 많은 영혼이 피신해

시냇물은 인생의 행복과 고통을 보내며 울었지

 

번역: 강병철

 

 

Wind and water in homeland

by Phan Hoang

 

1

 

How miracle was the house full of childhood wind

 

The wind wrapped mother’s every step in the sun and rain

The wind followed father around the fields in the morning and night

 

Some of times the house was like a floating cloud in the air

The wind brought floods, storms to fill dreams after the drought season

The wind of the country kindly and hardly raised us to become a human

 

2

 

There was nothing better than going home

 

Cold stream owned the early morning sun bath

Enjoyed good wine with a deep sleep in the cave

 

Birds escaped from the right and wrong net in the chaos sky

Tigers didn’t get caught to entertain in the forest

Floating soul fluttered the dream of nature’s wings

 

3

 

Joy and sadness, the murmuring stream of youth

 

In the dry season, children played and bathed in the stream

In the flood season, the net filled with fish and shrimp in the overflowed stream

 

Here, they held a market in the early and dispersed at noon

There, on the other side of the hill, many souls take refuge

The stream cried sending off happiness and suffering of human life

 

(JyKhanh translated into English)

 

Gió và nước quê hương

 

1

 

Kỳ diệu ngôi nhà ngập gió tuổi thơ

 

Gió quấn từng bước chân nắng mưa tảo tần của mẹ

Gió thức sớm về khuya theo cha quanh quẩn cánh đồng

 

Có lúc ngôi nhà như đám mây lơ lửng tầng không

Gió mang lũ lụt bão giông phủ giấc mơ sau mùa hạn hán

Thơm thảo khắc nghiệt ngọn gió quê nuôi ta lớn thành người

 

2

 

Không gì sướng bằng về với quê hương

 

Suối lạnh độc quyền nắng sớm tắm tiên

Rượu ngon bạn hiền trưa ngủ vùi hang đá

 

Chim thoát lưới thị phi xuôi ngược bầu trời

Cọp không bắt mua vui dọc ngang rừng núi

Hồn lơ lửng lay bay giấc mơ đôi cánh thiên nhiên

 

3

 

Vui buồn con suối róc rách tuổi xanh

 

Mùa nước cạn trẻ nô đùa tắm táp

Mùa lũ tràn suối giăng lưới cá tôm

 

Bên này chợ quê sớm họp trưa tan

Bên kia gò cao bao linh hồn nương náu

Suối khóc tiễn đưa sướng khổ kiếp người

 

PHAN HOÀNG

출처 : 뉴스N제주(http://www.newsnjeju.com)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *