Thơ 1-2-3 Phan Thảo Hạnh: Đất phụ ơn người cơm không đủ sớm trưa

Đất khô cằn đời lắm lao đao// Cây lúa lên xanh/ Cây khoai lang mọc nhành tươi lá// Mồ hôi cha hoà vào đất đá/ Lưng mẹ còng nón lá che mưa/ Đất phụ ơn người cơm không đủ sớm trưa.

Nhà thơ Phan Thảo Hạnh

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Ơn mẹ cha nơi đất nghèo

 

Con lớn lên từ cục đất bạc màu

Mẹ cha dãi dầu nắng chiếu trên đầu bạc tóc

 

Buổi sáng cắp sách đi học

Trưa về cơm ghế khoai lang

Trâu trước cày sau chưa thật thẳng hàng

 

Đất khô cằn đời lắm lao đao

 

Cây lúa lên xanh

Cây khoai lang mọc nhành tươi lá

 

Mồ hôi cha hoà vào đất đá

Lưng mẹ còng nón lá che mưa

Đất phụ ơn người cơm không đủ sớm trưa.

Con ra đường đời chẳng được như người

 

Khi đất nước lâm nguy con chưa đầy mười tám

Thấp bé nhẹ cân ba lô nặng hơn người

 

Xếp sách vở ra nơi họng súng

Giặc cao to con thấy nhỏ vô cùng

Tổ quốc lầm than cây chông cũng hoá anh hùng

 

Vườn quê chờ em

 

Nếu phố buồn em về quê anh

Trời xanh trong lành mát rượi

 

Lúa trải dài đồng trên đồng dưới

Vườn mít thơm lẫn vườn xoài

Vườn bưởi hoa trái xum xuê

 

Không ruộng không vườn làm công nhân

 

Thành phố một thời đất chật người đông

Sổ gạo cầm tay làm công nhà nước

 

Sổ gạo mất rồi chạy xuôi chạy ngược

Làm thuê doanh nghiệp tư nhân

Tay không mình trần như nhộng

 

PHAN THẢO HẠNH (NGHỆ AN)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *