UNESCO vinh danh đại danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Kỳ họp Đại hội đồng các quốc gia thành viên UNESCO lần thứ 42 đã thông qua Nghị quyết về danh sách các danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2023-2024 để UNESCO cùng vinh danh và tham gia kỷ niệm, trong đó có đại danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác vào ngày 21.11.2023. Như vậy, Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác trở thành danh nhân thứ 7 của Việt Nam được UNESCO vinh danh.

UNESCO vinh danh đại danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Tại kỳ họp này, hồ sơ kỷ niệm 300 năm ngày sinh của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cùng với 52 hồ sơ khác của các quốc gia thành viên đã được tổ chức UNESCO thông qua.

Việc tổ chức UNESCO vinh danh đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác của Việt Nam là sự ghi nhận, đánh giá cao của cộng đồng quốc tế về những đóng góp của cá nhân đại danh y đối với xã hội, cộng đồng, nhất là tư tưởng nhân văn “sống vì mọi người” và tinh thần “học tập suốt đời”, là những giá trị mà tổ chức đang thúc đẩy.

Nghị quyết được toàn thể thành viên UNESCO thông qua là sự khẳng định rõ ràng nhất về những đóng góp to lớn của người Việt Nam trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, đồng thời thể hiện sự lan tỏa tài năng, trí tuệ của người Việt Nam trên trường quốc tế.

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-1791) là đại danh y, nhà văn hóa xuất sắc của dân tộc. Ông đã để lại cho hậu thế một khối di sản văn hóa đồ sộ, tiêu biểu là bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh – bộ sách được coi là bách khoa thư y học vĩ đại nhất của Việt Nam thời trung đại và còn nguyên giá trị.

Đến nay, tổ chức UNESCO đã thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng kỷ niệm năm sinh/năm mất của các cá nhân tiêu biểu của Việt Nam như kỷ niệm 600 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Trãi (1980), 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1990), 250 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Du (2015), 650 năm ngày mất của nhà giáo Chu Văn An (2019), 200 năm ngày sinh của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (2021), 250 năm ngày sinh, 200 năm ngày mất của nữ sĩ Hồ Xuân Hương (2021) và 300 năm ngày sinh của đại danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (2023).

VANVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *