Võ Quê biết ơn ngọn lửa – thơ song ngữ Việt Anh

VHSG- Biết ơn ngọn lửa dâng đời/ Lửa tim nhân hậu lửa môi em hồng/ Biết ơn ngọn lửa sắc không/ Mỗi sát na mỗi cầu vồng âm dương/ Biết ơn ngọn lửa đất thiêng/ Ấm thơm ngàn suối đỏ miền hoa yêu

ĐÊM

đêm
trời cao xanh
một vì sao lạc
anh lạc em
hay em lạc anh?
có phải
vì sao
mang theo cõi tình đôi ta
thanh khiết
đêm
chỉ em với anh
trong giấc mơ khuya
đêm
nụ hôn làm tóc em rối
ngực em phập phồng
tay anh bổi hổi

 

THE NIGHT

The night
The high blue sky
A star loses its way

I lose you
Or you lose me?
Does the star bring the purity to our love?
The night
Only you and I
In the late dream
The night
My kiss untidies your hair
You chest throbs
My hands tremble

Nhà thơ Võ Quê

LỜI BIẾT ƠN NGỌN LỬA

Biết ơn ngọn lửa dâng đời
Lửa tim nhân hậu lửa môi em hồng
Biết ơn ngọn lửa sắc không
Mỗi sát na mỗi cầu vồng âm dương
Biết ơn ngọn lửa đất thiêng
Ấm thơm ngàn suối đỏ miền hoa yêu
Biết ơn ngọn lửa đò chiều
Dòng sông lấp lánh mái chèo gọi trăng
Biết ơn ngọn lửa hoa đăng
Níu ngàn sao xuống Hương Giang tự tình
Biết ơn ngọn lửa bình minh
Ngày ngày hiến tặng dáng hình hoàng hôn
Biết ơn ngọn lửa sao hôm
Cho sao mai sáng ngọn nguồn nhân gian
Biết ơn ngọn lửa địa đàng
Mặt trời lên lửa hồi quang cung Hằng

 

GRATITUDE TO THE FIRE

Grateful to fire offering for life
Fire of meek heart, of thy lips shine
Grateful to form and non-form fire
Each smallest time point’s equalized
To each rainbow of Ying and Yang
Grateful to fire of holy land
The warm and fragrant silk which hangs
Grateful to fire of twighlight boat
River glitters, oar calls moon soul
Grateful to lotus candles fire
Pull stars down Huong stream to confide
Grateful to fire of day-break lights
Which show rotatory twilight
Grateful to all the evening stars
Giving up place for morning stars
Which bright the origin of mass
Grateful to light of wonderland
Sun raises retrospective moon fire, then

VÕ QUÊ
Translated by Ý NHI

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *