Thơ 1-2-3 Nguyễn Đinh Văn Hiếu: Lửa ngoài trời mà đốt cháy tâm can

Lửa ngoài trời đốt cháy tâm can// Lửa cháy tầng cao/ Lửa vây tầng thấp// Tiếng rên la không kịp thốt ra đầu họng/ Hơi thở chùng chình, mỏng tang, hì hụt, tắt nghẹn/ Bao số phận người lặn trong làn lửa bạo tàn.  

Nhà thơ Nguyễn Đinh Văn Hiếu ở Trà Vinh

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Nói thế nào về sân khấu hôm nay

 

Chuông vàng vọng cổ sáng đèn nuôi dưỡng đam mê

Ngân mãi chuông vàng cho chuông vàng ngân nga mãi

 

Vầng trăng cổ nhạc tôn vinh cải lương nghệ thuật

Nói hộ tâm tình qua xê cống xự xê hò

Quên hết phận mình vùi vào nhân vật cầm ca.

 

Lửa ngoài trời đốt cháy tâm can

 

Lửa cháy tầng cao

Lửa vây tầng thấp

 

Tiếng rên la không kịp thốt ra đầu họng

Hơi thở chùng chình, mỏng tang, hì hụt, tắt nghẹn

Bao số phận người lặn trong làn lửa bạo tàn.

“Người đẹp Bình Dương” Thẩm Thúy Hằng

Lần nào kể, má cũng nhắc tên người đẹp

 

Cô ấy đã đi rồi má

Người đẹp xưa trong lời kể năm nẫm năm nao

 

Những sắc đẹp không tuổi không tên

Không biết, không quen mà mặn mà đến lạ

Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga – trong lời má xuýt xoa.

 

Này ấp này tinh này tình này nọ

 

Rộn ràng rộn ràng ấp sảng ấp sảng

Người mê khoa bảng kẻ thích lang bang

 

Cầu lông toàn phang nên em luận bàn tiến sĩ sĩ

Phong trào đại hỉ lông nhông xếp lại thành cầu

Cả đám châu mâu châu đầu vào đánh…hết mánh.

 

Thề bồi răng em chã, em chã

 

Xửa xửa xừa xưa kích giá một thành tư, năm, sáu

Nhớn nha bát nháo bịt mặt qua tay

 

Nay nảy này nay chọt đâu xì đó

Mồi to bịch lớn nuốt trọng không vô

Xếp hàng lô nhô nộp trả hối hả.

 

Anh quay về nói chuyện với bô

 

Để bưng để bít để lít nhít các thứ đồ

Hay để chứa xô bồ những điều lố nhố

 

Bợ đầu này nên đầu kia chạy vạy

Tăng giá gấp năm, bảy lần hòng khổng lồ lợi nhuận siêu to

Đâu biết soi giấy thấy người, soi chữ thấy lương tâm.

 

NGUYỄN ĐINH VĂN HIẾU

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *