Thơ 1-2-3 Nguyễn Thạch Đồng: Trọn đường chánh quả mới nên hương đất trời

Nương cánh bạch liên// Lắng hồn tuệ giác giọt thiền minh tâm/ Nhất sinh chung thủy chốn lầy bùn// Nhân duyên sắc hạnh thơm ngần mọc lên/ Miền giác ngộ đời sen/ Trọn đường chánh quả mới nên hương đất trời.

Tác giả Nguyễn Thạch Đồng ở Hà Tĩnh

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Chuyện gà con

 

Biết mổ vỏ chui ra từ quả trứng

Giữ thăng bằng trên đôi cánh đôi chân

 

Cánh bay, chân bước bới đất kiếm ăn

Trống gáy, mái ấp con vuông tròn sinh nở

Nhỏ chung mẹ, khôn ra ràng, tham tiếng gáy, tan cả đàn.

Cung bậc

 

Hỷ nộ ái ố tham sân si

Đức lễ nghĩa trí tín nhân ái từ bi

 

Xanh đỏ trắng vàng lục lam chàm tím

Vô thường sắc không, chí công kiệm cần liêm chính

Bỗng trầm phách nhịp đồ rê mi pha xon la xi.

 

Nương cánh bạch liên

 

Lắng hồn tuệ giác giọt thiền minh tâm

Nhất sinh chung thủy chốn lầy bùn

 

Nhân duyên sắc hạnh thơm ngần mọc lên

Miền giác ngộ đời sen

Trọn đường chánh quả mới nên hương đất trời.

 

Sáng quê, 01.6.2024

NGUYỄN THẠCH ĐỒNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *