Thơ 1-2-3 Đào Nguyên: Biển hóa giải thành màu xanh bất tận

Lòng mẹ như biển cả// Sông suối từ núi rừng xuôi về biển cả/ Dung nạp mọi nguồn đục trong.// Biển hóa giải thành màu xanh bất tận/ Lòng mẹ cũng bao la như biển/ Muôn đời che chở cho con.

Nhà thơ Đào Nguyên

 

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Hào khí và nước non

 

Tháng 5 qua miền ký ức

Một thời hào khí còn nguyên.

 

Từ nền móng Điện Biên Phủ năm xưa

Cháu con sống sao phải đạo

Dấn thân vì nước non này.

 

Lòng mẹ như biển cả

 

Sông suối từ núi rừng xuôi về biển cả

Dung nạp mọi nguồn đục trong.

 

Biển hóa giải thành màu xanh bất tận

Lòng mẹ cũng bao la như biển

Muôn đời che chở cho con.

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

Tình như gió thoảng

 

Nếu xem tình như gió thoảng

Ngày xanh sẽ thiếu nắng vàng.

 

Hoàng hôn sẽ bốc mùi tử khí

Đêm về ai dệt giấc mơ

Tình yêu sẽ không bến, không bờ.

 

Mắt xanh

 

Ngày xanh hay mắt em xanh

Em ươm nỗi nhớ làm chi vướng tình.

 

Muốn đi, muốn nghỉ mặc mình, vội chi

Dục tốc bất đạt có khi

Đích đời chưa chạm, ra đi khó về.

 

Giữ cho trọn đạo

 

Ta bà lắm bến nhiều mê

Ân ân oán oán, ê chề khổ thân.

 

Mưu sâu, kế hiểm xa gần đó đây

Lo gì trời đất phân minh

Làm người giữ đạo, đức dày an thân.

 

ĐÀO NGUYÊN (KON TUM)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *